PLANEX giver fuld overblik over igangværende, nye og afsluttede projekter. Ved oprettelsen af et nyt projekt, foreslår programmet en startdato og en slutdato. Således kan kunden med det samme få en leveringsdato – der holder. Hver enkel projekts processer vises, med et statustal for resterende produktionstid for hver proces. I et workflow diagram med en tidslinje, er der en grafisk visning af alle projekters processer fra start til slut. Med dette overblik, kan produktionen styres og evt. afvigelser fra produktionsplanen håndteres rettidigt.

PLANEX forudser flaskehalse, som dermed kan imødegås og afhjælpes. Med programmet kan produktionen optimeres, så produktionskapaciteten udnyttes fuld ud og gennemløbstiden minimeres. Det giver mindre kapitalbinding og en bedre likviditet, men især en forøget dækningsbidrag. Læg dertil gevinsten ved, at kunderne får deres leverance ikke bare rettidigt men hurtigere.

PLANEX giver også mulighed for at beregne en pris på et nyt projekt, generere rapporter til kunderne og ledelsen, den giver også et joboversigt til produktionsfolkene. Programmet kan håndtere underleverandører og gruppere projekter med beregninger for grupperingen. For bare at nævne nogle få af de andre goder programmet tilbyder.

PLANEX kræver et minimum af vedligehold med data og kan trække data fra øvrige programmer – som f.eks. økonomiprogrammer. Via Excel er dataene altid lagret.

PLANEX kan justeres og tilrettes efter den enkelte virksomheds behov og ønsker. Brugerne skal have præcis det værktøj de har brug for, på den måde brugerne ønsker. Hverken mere eller mindre. Programmet retter sig ind efter brugeren – ikke omvendt!

 

 

 

©100 PLUS · SUITEX