Processen

Når du har testet de 3 analyser, og valgt den eller de der passer til dit formål, så gennemfør købet. Derefter modtager du indenfor 2 arbejdsdage et login her til siden, hvor du vil se din analyse (spørgeskema).

Herefter læser du alle udsagnene igennem, og ser om du ønsker at ændre, fjerne eller tilføje nogle. Det er let gjort. Der er vejledning på stedet.

Derefter indlægger du mailadresserne på samtlige personer, som skal deltage i analysen, og klikker send. Vi modtager så besvarelserne fra deltagerne, behandler dem, og udarbejder rapporten til dig. Den modtager du pr. mail i løbet af få dage. Så enkelt er det.

Når du har gennemført en analyse, har du et øjebliksbillede af virksomhedens situation – dens styrker og svagheder, og dermed dens potentielle udviklingsområder. Analysen munder ud i en rapport, hvor samtlige besvarede udsagn er opstillet i et handlingsplanskema efter opnåede point. Handlingsplanen vil være opdelt i tre afdelinger:

Fokusområdet omfatter de områder, hvor der umiddelbart bør tages initiativer. Her er konkurrenterne sandsynligvis ved at overhale virksomheden.

Observationsområdet omfatter de områder, der er behov for at følge nøje for at sikre, at situationen dér ikke forværres.

Konsolideringsområdet omfatter de områder, hvor virksomheden står stærkest. De er altså fundamentet for fremtidig vækst, og bør derfor beskyttes mod forringelser. Her skal virksomheden kunne overgå konkurrenterne.

Dermed har du en prioriteret handlingsplan, lige til at bruge som arbejdsgrundlag i ledergruppen. Sammen med ledergruppen opstiller du målbare og konkrete mål for de aktiviteter, som I beslutter at iværksætte. Samtidig beslutter I, hvornår I skal gennemføre en ny analyse med henblik på at vurdere indsatsens effekt. Med et étårs abonnement kan I f.eks. gennemføre 2 analyser med knap 12 måneders interval.

Rapporten med handlingsplan udarbejdes af vores meget erfarne konsulenter, og sendes til dig pr. e-mail.

En konkret og detaljeret fremgangsmåde er beskrevet under de enkelte analyser.

Gå til Test analyserne her

 

©100 PLUS · SUITEX