Udvikling af virksomhedens vigtigste ressource

Medarbejderne er som oftest en virksomheds vigtigste ressource. Fastholdelse af dygtige, engagerede ledere og medarbejdere er derfor en strategisk vigtig udfordring i mange virksomheder. Opgaven bør tildeles mindst lige så stor opmærksomhed, som opgaven med akkvisition af nye kunder. Hvis du ikke har de rigtige medarbejdere, får du heller ikke de rigtige kunder.

To spørgsmål er afgørende for om de dygtige medarbejdere vælger at fortsætte deres karriere, der hvor de p.t. er ansat:
– Er ledelsen visionær og forstår den at skabe begejstring omkring visionen?
– Lever medarbejderens personlige og faglige udviklingsmuligheder i virksomheden op til hans forventninger?

Du skal udvikle dine medarbejdere så godt, at de kan forlade dig, og behandle dem så godt, at de ikke gør det.

Tænker du nogensinde på, om dine dygtigste medarbejdere får udfordringer og muligheder nok hos dig? Er du klar over, at det forventer de af dig? Rigtig mange virksomheder skriver i stillingsannoncer, at hos dem kan man opnå personlig og faglig udvikling. Men i mange virksomheder baserer anvendelsen af HR-ressourcerne sig ikke på kendskabet til den enkelte leders og medarbejders egentlige potentiale. For man kender det ikke.

Udvikling af en virksomheds medarbejderressourcer bør ske via visionær planlægning og handling, som baserer sig på seriøs analyse af status og potentiale. Både af den enkelte person og af de teams, som man har etableret.

Dermed opnår man to væsentlige ting:
– Optimal udnyttelse af HR-investeringen.
– Personlige og motiverende udviklingsplaner, som den enkelte føler sig involveret i.
På denne måde kan du hæve dine medarbejderes kompetencer og loyalitet til niveauet over konkurrenterne.

I mange tilfælde vil det være en god idé at inddrage en ekstern træner og coach i analyse og udviklingsforløbene. Blandt andet vil det tilføre ny inspiration til organisationen. Steve Jobs formulerede det således: ”It doesn’t make sense to hire smart people and then tell them what to do. We hire smart people so they can tell us what to do.

Skift adfærd og tankegang, og bliv for alvor din branches foretrukne arbejdsplads.

/Ole Buch, juli 2016

©100 PLUS · SUITEX