Udvikling af strategi, organisation og kommerciel platform

 

Ønsker du vækst?

Anvend vores analyseværktøjer og udviklingsproces.

Få overblikket og udvikl dit Succesfelt.

Bedre indsigt

Bedre beslutninger

Bedre virksomhed

100-plus

Hvad er succesfeltet?

Dit Succesfelt udvikles, når strategiens visioner, kundernes krav og organisationens kompetencer mødes. Der har du din forretning. Ønsker du at udvide forretningen, må du udvikle dit Succesfelt (markeret med gult i grafikken herunder).

Dette website omhandler kun vores analyseværktøjer. De konsulentydelser, som vi kan tilbyde efter en analyse, findes på www.100plus.dk 

Der er mange muligheder for udvikling og vækst. Skab overblik med vores analyseværktøjer.

Det strategiske
Du kan enten udvikle nye produkter og koncepter, eller skal der simpelthen en ny strategi til?
Eller trænger selve måden som virksomheden ledes på til en kraftig overhaling?

Det kommercielle
Du kan søge at udvide salget til de nuværende kunder.
Eller måske det er nødvendigt at opdyrke nye markeder?

Det organisatoriske
Du kan udvikle dine medarbejderes kompetencer, eller skal du ansætte nogen der allerede har de kompetencer som markedets krav nødvendiggør?
Hvordan ser medarbejdernes tidsanvendelse ud – fungerer organisationen optimalt?

Alle disse muligheder kan igen kombineres på utallige måder. Der er tale om vigtige, strategiske beslutninger, som har betydning for virksomhedens fremtid. Så når du ønsker vækst i indtjening og/eller omsætning, må du nødvendigvis spørge dig selv: ”Hvordan ser vores konkurrenceevne egentlig ud?” og ”Hvor skal væksten komme fra?”

Vil du vide hvor det bedst kan betale sig at sætte ind? Gennemfør en analyse, se dit Succesfelt og få overblikket!

En analyse af din aktuelle konkurrenceevne afdækker såvel virksomhedens basis for vækst som dens potentielle udviklingsområder.

Forretningsanalysen

fa

Afdækker virksomhedens aktuelle konkurrenceevne, set med ledergruppens øjne.

Struktureret overblik

Direkte anvendelig handlingsplan

Prioriterer udfordringerne

Identitetsanalysen

ia

Afdækker både sammenfald og forskelligheder i de tre ressourceområders syn på succesfeltets styrke. Altså, i hvilket omfang deler medarbejdere og kunder ledergruppens opfattelse af virksomhedens konkurrenceevne?

Detaljeret indsigt giver bedre beslutninger

Direkte anvendelig handlingsplan

Prioriterer interne og eksterne udfordringer

Trivselsanalysen

ta

Afdækker styrkerne i virksomhedens trivsel samt anviser potentielle, organisatoriske udviklingsområder.

Et åbent og accepteret grundlag for organisationens udvikling

Fokus på trivsel, kommunikation og samarbejde

Direkte anvendelig handlingsplan
Prioriterer udfordringerne

Test analyserne

Processen

Udvikling af dit Succesfelt

Processen med at udvikle dit succesfelt omfatter 6 faser. Hele forløbet faciliteres af én af vores udviklingskonsulenter. Han sikrer, at de enkelte faser er ordentligt forberedte, og at de gennemføres som planlagt. Han følger processen hele vejen:

1. Introduktion til konceptet

En virksomheds omsætning er resultatet af mange faktorers samspil. En forretningsanalyse synliggør hvilken styrke de enkelte faktorer virker med. Hvilke faktorer er stærke nok til at danne virksomhedens basis for vækst? Og hvilke skal styrkes for at matche konkurrencen?

2. Forretningsanalyse

Ledergruppen tager individuelt stilling til deres opfattelse af virksomhedens konkurrencestyrke på en række områder. Besvarelsen sker online, og munder ud i en rapport opstillet som en prioriteret handlingsplan.

3. Lederseminar

Rapporten gennemgås og drøftes. Formålet med lederseminaret er at opnå enighed i ledergruppen om retning og mål for arbejdet, samt at tage stilling til hvilke aktiviteter der skal iværksættes med henblik på at forbedre konkurrencestyrken.

4. Udviklingsplan

På baggrund af lederseminarets beslutninger udarbejder konsulenten en udviklingsplan med tilhørende budget for den kommende 12-måneders periode.

5. Aktiviteter

De valgte aktiviteter udføres af de udvalgte specialister. Deres arbejde følges tæt af konsulenten.

6. Det videre forløb

Konsulenten følger udviklingen tæt i samarbejde med ledelsen. Når den 12-måneders periode er til ende, gennemføres en ny forretningsanalyse. Formålet er dels at se effekten af de gennemførte aktiviteter, dels at udarbejde en udviklingsplan for den kommen periode.

Test analyserne

Hvem kan have gavn af analyserne?

Analyseværktøjerne forefindes her i en form, der gør dem egnet til anvendelse i de ledergrupper, der ønsker et seriøst datagrundlag som bidrag til beslutninger om indsatser og handlingsplaner, såvel internt som eksternt rettede. Analyserne er tiltænkt BtB-virksomheder.

Opnå detaljeret indblik

Få et dynamisk ledelsesværktøj

Udnyt det innovative koncept “Udvikling af Succesfeltet”

©100 PLUS · SUITEX