Test analyserne

Du har mulighed for at teste analyserne før køb samt få et indtryk af den udførlige rapport, som du vil modtage.  Vi har i testene indlagt et lille udpluk af de udsagn, som indgår i analyserne. Efter køb vil du selv have mulighed for at ændre på udsagnene samt at tilføje og slette nogle. Bemærk venligst, at det er økonomisk fordelagtigt at købe flere forskellige analyser samtidigt. Dette er beskrevet under Køb analyserne. Giv dig derfor god tid til at gennemføre testene, så du kan beslutte dig for, hvilke du har behov for. Se mere om leveringsomfang under Køb analyserne. Skulle du have spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os via kontaktformularen.

Forretningsanalyse

fa

Forretningsanalysen anvender du, når du ønsker en grundig analyse af ledergruppens opfattelse af virksomhedens aktuelle konkurrencestyrke.

Resultatet af analysen synliggør, på hvilke områder virksomheden har et solidt grundlag for vækst. Og den synliggør, hvor der skal sættes ind med initiativer for at forbedre konkurrencestyrken samt i hvilken prioriteret rækkefølge dette bør ske. Endelig synliggør den, hvor der i ledergruppen måtte være stærkt divergerende opfattelser af situationen.

Analysens resultat udgør dermed et beslutningsgrundlag for ledergruppens arbejde. Den kan derfor med fordel gennemføres én til to gange årligt. Dermed kan I dels følge initiativernes effekt samt få et opdateret beslutningsgrundlag for den kommende periode.

Først kaster du dig over testen. Indtast her hvordan du tror dine ledere opfatter den aktuelle situation.

Test Forretningsanalyse

Identitetsanalyse

ia

Identitetsanalysen anvender du, når du ønsker at få synliggjort hvordan ledergruppen, medarbejderne og kunderne ser på de samme temaer.

En kæde er ikke stærkere end det svageste led. Virksomhedens identitet afgøres af den laveste score. Derfor er det vigtigt at vide, hvordan tre så vigtige interessentgrupper vurderer situationen. Rapporten vil vise dig, hvor du står stærkt, og hvor du bør tage initiativer til indsatser samt hvordan de bør prioriteres.

Først kaster du dig over testen. Indtast her hvordan du tror de tre grupper (lederne, medarbejderne og kunderne) opfatter den aktuelle situation.

Test Identitetsanalyse

Trivselsanalyse

ta

Trivsel opstår, når forventninger indfries.

Trivsels- eller organisationsanalysen anvendes, når ledergruppen ønsker at tage temperaturen på medarbejdernes trivsel samt danne sig et overblik over organisationens potentielle udviklingsområder.

Med gennemførelsen af analysen får du etableret et åbent og accepteret grundlag for drøftelser og beslutninger omkring trivsel, kommunikation, effektivitet, kvalitet og samarbejde i virksomheden. Analysens konklusion kan efterfølgende behandles i en fælles workshop, hvor I sammen definerer og prioriterer indsatsområderne.

Først kaster du dig over testen. Indtast her hvordan du tror medarbejderne opfatter den aktuelle situation.

Trivselsanalyse

©100 PLUS · SUITEX