Køb analyserne

Analyserne omfatter en række forud formulerede udsagn, som respondenterne skal tage stilling til. Disse udsagn har du selv mulighed for at ændre på, ligesom du kan tilføje og slette nogle. Bemærk venligst, at det er økonomisk fordelagtigt at købe flere forskellige analyser samtidigt. Skulle du have spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os via kontaktformularen.

Alt dette får du:

 • Analyse (spørgeskema) klar-til-brug
 • Maildistributionssystem klar-til-brug
 • Rapport med handlingsplan, grafer og tabeller
  • Indholdet er prioriteret efter vigtighed i Fokusområdet, Observationsområdet og Konsolideringsområdet
   Dermed er handlingsplanen lige til at bruge af ledelsen i arbejdet med videreudvikling af virksomheden
  • Tabel visende besvarelser med signifikant spredning
  • Rapporten leveres som PDF-fil

Se specifik beskrivelse under hver analyse i denne fane.

Analyser inkl. rapport (DKK)    Pris pr. år
Forretningsanalyse   15.000
Identitetsanalyse   15.000
Trivselsanalyse    15.000

Pakkeløsning

(2 forskellige analyser)

  22.500

Pakkeløsning

(alle 3 analyser)

   37.500

Priserne er eksklusiv moms, og gældende for fri afbenyttelse i 12 måneder.
Abonnementsperioden starter når betaling er modtaget. Abonnementet løber indtil det opsiges skriftligt senest 30 dage inden udløb.

 

fa

Forretningsanalyse

DKK 15.000 Årsabonnement

Forretningsanalysen anvender du, når du ønsker en grundig analyse af ledergruppens opfattelse af virksomhedens aktuelle konkurrenceevne. Analysen omfatter 84 udsagn fordelt på 9 grupper. Udsagnene kan revideres.

SKU: 101

Produktbeskrivelse

Forretningsanalysen anvender du, når du ønsker en grundig analyse af ledergruppens opfattelse af virksomhedens aktuelle konkurrenceevne. Resultatet af analysen synliggør, på hvilke områder virksomheden har et solidt grundlag for vækst. Og den synliggør, hvor der skal sættes ind med initiativer for at forbedre konkurrenceevnen samt i hvilken prioriteret rækkefølge dette bør ske. Endelig synliggør den, hvor der i ledergruppen måtte være stærkt divergerende opfattelser af situationen. Analysens resultat udgør dermed et beslutningsgrundlag for ledergruppens arbejde. Den kan derfor med fordel gennemføres én til to gange årligt. Dermed kan I dels følge initiativernes effekt samt få et opdateret beslutningsgrundlag for den kommende periode.

Processen:

 1. Køb analysen
 2. Lad de udvalgte respondenter (medlemmer af ledergruppen) gennemføre analysen
 3. Modtag vores rapport med handlingsplan. Du har nu et validt materiale som beslutningsgrundlag
 4. Opstil nye mål sammen med din ledergruppe
 5. Udpeg indsatsområder og iværksæt initiativer
 6. Gentag analyserne med passende mellemrum for dermed at kunne vurdere indsatsernes effekt. 
  Med et étårs abonnement vil du kunne gennemføre analyserne 2 gange med knap 12 måneders interval
Leveringsomfang:
 
 1. Analyse (spørgeskema) klar-til-brug
 2. Maildistributionssystem klar-til-brug
 3. Rapport med handlingsplan, grafer og tabeller
  • Handlingsplan, hvor indholdet er prioriteret efter vigtighed i Fokusområdet, Observationsområdet og Konsolideringsområdet. Dermed er handlingsplanen lige til at bruge af ledelsen i arbejdet med videreudvikling af virksomheden
  • Dit Konkurrencehjul. Grafisk fremstilling af hver leders besvarelse samt Dit Succesfelt (fællesmængden)
  • Tabel visende besvarelser med signifikant spredning
  • Rapporten leveres som PDF-fil

Yderligere information

Benchmarking

Ved køb af et flerårigt abonnement, er der mulighed for at kunne benchmarking.

Anmeldelser

There are no reviews yet.

Be the first to review “Forretningsanalyse”

ia

Identitetsanalyse

DKK 15.000 Årsabonnement

Værdien i Identitetsanalysen ligger i et detaljeret kendskab til omgivelsernes syn på din virksomhed. Først når du har dét, har du mulighed for at fokusere på indsatser, som giver en positiv respons. Analysen består af en ledergruppe-, en medarbejdergruppe- og en kundegruppe-analyse, med de samme 42 udsagn fordelt på 9 grupper. Udsagnene kan revideres.

SKU: 201

Produktbeskrivelse

Identitetsanalysen består af en ledergruppe-analyse, en medarbejdergruppe-analyse og en kundegruppe-analyse. De tre grupper skal tage stilling til præcis de samme udsagn. Dermed får du belyst de samme temaer fra 3 vinkler. En kæde er ikke stærkere end det svageste led. Virksomhedens identitet er ikke stærkere end den laveste score. Derfor er det vigtigt for dig at vide hvordan tre så vigtige interessentgrupper vurderer situationen. Rapporten vil vise dig, hvor du står stærkt, og hvor du bør tage initiativer, såvel rettet mod organisationen som mod markedet, samt i prioriteret rækkefølge.

Processen:

 1. Køb analysen.
 2. Lad de udvalgte respondenter (ledere, medarbejdere og udvalgte kunder) gennemføre analysen
 3. Modtag vores rapport med handlingsplan. Du har nu et validt materiale som beslutningsgrundlag
 4. Opstil nye mål sammen med din ledergruppe
 5. Udpeg indsatsområder og iværksæt initiativer
 6. Gentag analyserne med passende mellemrum for dermed at kunne vurdere indsatsernes effekt.
  Med et étårs abonnement vil du kunne gennemføre analyserne 2 gange med knap 12 måneders interval

Leveringsomfang:

 1. Analyse (spørgeskema) klar-til-brug
 2. Maildistributionssystem klar-til-brug
 3. Rapport med handlingsplan, grafer og tabeller
  • Handlingsplan, hvor indholdet er prioriteret efter vigtighed i Fokusområdet, Observationsområdet og Konsolideringsområdet. Dermed er handlingsplanen lige til at bruge af ledelsen i arbejdet med videreudvikling af virksomheden
  • Dit Konkurrencehjul. Grafisk fremstilling af de tre respondentgruppers besvarelser samt de potentielle indsatsområder (“differens”-mængden?)
  • Tabel visende besvarelser med signifikant spredning
  • Rapporten leveres som PDF-fil

Yderligere information

Benchmarking

Ved køb af et flerårigt abonnement, er der mulighed for at kunne benchmarking.

Anmeldelser

There are no reviews yet.

Be the first to review “Identitetsanalyse”

ta

Trivselsanalyse

DKK 15.000 Årsabonnement

Trivsel opstår, når forventninger indfries. Med gennemførelsen af analysen får du etableret et åbent og accepteret grundlag for drøftelser og beslutninger omkring trivsel, kommunikation, effektivitet, kvalitet og samarbejde i virksomheden. Analysen omfatter 37 udsagn fordelt på 4 grupper. Udsagnene kan revideres.

SKU: 301

Produktbeskrivelse

Trivsel opstår, når forventninger indfries. Trivsels- eller organisationsanalysen anvendes, når ledergruppen ønsker at tage temperaturen på medarbejdernes trivsel samt danne sig et overblik over organisationens potentielle udviklingsområder. Med gennemførelsen af analysen får du etableret et åbent og accepteret grundlag for drøftelser og beslutninger omkring trivsel, kommunikation, effektivitet, kvalitet og samarbejde i virksomheden. Analysens konklusion kan efterfølgende behandles i en fælles workshop, hvor I sammen definerer og prioriterer indsatsområderne.

Processen:

 1. Køb analysen
 2. Lad de udvalgte respondenter (samtlige ledere og medarbejdere) gennemføre analysen
 3. Modtag vores rapport med handlingsplan. Du har nu et validt materiale som beslutningsgrundlag
 4. Opstil nye mål sammen med din ledergruppe og evt. medarbejderrepræsentanter
 5. Gennemfør en workshop hvor I udpeger indsatsområder og etablerer arbejdsgrupper
 6. Gentag analyserne med passende mellemrum for dermed at kunne vurdere indsatsernes effekt.
  Med et étårs abonnement vil du kunne gennemføre analyserne 2 gange med knap 12 måneders interval

Leveringsomfang:

 1. Analyse (spørgeskema) klar-til-brug
 2. Maildistributionssystem klar-til-brug
 3. Rapport med handlingsplan, grafer og tabeller
  • Handlingsplan, hvor indholdet er prioriteret efter vigtighed i Fokusområdet, Observationsområdet og Konsolideringsområdet. Dermed er handlingsplanen lige til at bruge af ledelsen i arbejdet med videreudvikling af virksomheden
  • Grafisk fremstilling af hver afdelings samt hele virksomhedens besvarelser
  • Tabel visende besvarelser med signifikant spredning
  • Rapporten leveres som PDF-fil

Yderligere information

Benchmarking

Ved køb af et flerårigt abonnement, er der mulighed for at kunne benchmarking.

Anmeldelser

There are no reviews yet.

Be the first to review “Trivselsanalyse”

Handelsbetingelser

©100 PLUS · SUITEX