fa

Forretningsanalyse

DKK 15.000 Årsabonnement

Forretningsanalysen anvender du, når du ønsker en grundig analyse af ledergruppens opfattelse af virksomhedens aktuelle konkurrenceevne. Analysen omfatter 84 udsagn fordelt på 9 grupper. Udsagnene kan revideres.

SKU: 101

Produktbeskrivelse

Forretningsanalysen anvender du, når du ønsker en grundig analyse af ledergruppens opfattelse af virksomhedens aktuelle konkurrenceevne. Resultatet af analysen synliggør, på hvilke områder virksomheden har et solidt grundlag for vækst. Og den synliggør, hvor der skal sættes ind med initiativer for at forbedre konkurrenceevnen samt i hvilken prioriteret rækkefølge dette bør ske. Endelig synliggør den, hvor der i ledergruppen måtte være stærkt divergerende opfattelser af situationen. Analysens resultat udgør dermed et beslutningsgrundlag for ledergruppens arbejde. Den kan derfor med fordel gennemføres én til to gange årligt. Dermed kan I dels følge initiativernes effekt samt få et opdateret beslutningsgrundlag for den kommende periode.

Processen:

 1. Køb analysen
 2. Lad de udvalgte respondenter (medlemmer af ledergruppen) gennemføre analysen
 3. Modtag vores rapport med handlingsplan. Du har nu et validt materiale som beslutningsgrundlag
 4. Opstil nye mål sammen med din ledergruppe
 5. Udpeg indsatsområder og iværksæt initiativer
 6. Gentag analyserne med passende mellemrum for dermed at kunne vurdere indsatsernes effekt. 
  Med et étårs abonnement vil du kunne gennemføre analyserne 2 gange med knap 12 måneders interval
Leveringsomfang:
 
 1. Analyse (spørgeskema) klar-til-brug
 2. Maildistributionssystem klar-til-brug
 3. Rapport med handlingsplan, grafer og tabeller
  • Handlingsplan, hvor indholdet er prioriteret efter vigtighed i Fokusområdet, Observationsområdet og Konsolideringsområdet. Dermed er handlingsplanen lige til at bruge af ledelsen i arbejdet med videreudvikling af virksomheden
  • Dit Konkurrencehjul. Grafisk fremstilling af hver leders besvarelse samt Dit Succesfelt (fællesmængden)
  • Tabel visende besvarelser med signifikant spredning
  • Rapporten leveres som PDF-fil

Yderligere information

Benchmarking

Ved køb af et flerårigt abonnement, er der mulighed for at kunne benchmarking.

Anmeldelser

There are no reviews yet.

Be the first to review “Forretningsanalyse”

©100 PLUS · SUITEX