ia

Identitetsanalyse

DKK 15.000 Årsabonnement

Værdien i Identitetsanalysen ligger i et detaljeret kendskab til omgivelsernes syn på din virksomhed. Først når du har dét, har du mulighed for at fokusere på indsatser, som giver en positiv respons. Analysen består af en ledergruppe-, en medarbejdergruppe- og en kundegruppe-analyse, med de samme 42 udsagn fordelt på 9 grupper. Udsagnene kan revideres.

SKU: 201

Produktbeskrivelse

Identitetsanalysen består af en ledergruppe-analyse, en medarbejdergruppe-analyse og en kundegruppe-analyse. De tre grupper skal tage stilling til præcis de samme udsagn. Dermed får du belyst de samme temaer fra 3 vinkler. En kæde er ikke stærkere end det svageste led. Virksomhedens identitet er ikke stærkere end den laveste score. Derfor er det vigtigt for dig at vide hvordan tre så vigtige interessentgrupper vurderer situationen. Rapporten vil vise dig, hvor du står stærkt, og hvor du bør tage initiativer, såvel rettet mod organisationen som mod markedet, samt i prioriteret rækkefølge.

Processen:

 1. Køb analysen.
 2. Lad de udvalgte respondenter (ledere, medarbejdere og udvalgte kunder) gennemføre analysen
 3. Modtag vores rapport med handlingsplan. Du har nu et validt materiale som beslutningsgrundlag
 4. Opstil nye mål sammen med din ledergruppe
 5. Udpeg indsatsområder og iværksæt initiativer
 6. Gentag analyserne med passende mellemrum for dermed at kunne vurdere indsatsernes effekt.
  Med et étårs abonnement vil du kunne gennemføre analyserne 2 gange med knap 12 måneders interval

Leveringsomfang:

 1. Analyse (spørgeskema) klar-til-brug
 2. Maildistributionssystem klar-til-brug
 3. Rapport med handlingsplan, grafer og tabeller
  • Handlingsplan, hvor indholdet er prioriteret efter vigtighed i Fokusområdet, Observationsområdet og Konsolideringsområdet. Dermed er handlingsplanen lige til at bruge af ledelsen i arbejdet med videreudvikling af virksomheden
  • Dit Konkurrencehjul. Grafisk fremstilling af de tre respondentgruppers besvarelser samt de potentielle indsatsområder (“differens”-mængden?)
  • Tabel visende besvarelser med signifikant spredning
  • Rapporten leveres som PDF-fil

Yderligere information

Benchmarking

Ved køb af et flerårigt abonnement, er der mulighed for at kunne benchmarking.

Anmeldelser

There are no reviews yet.

Be the first to review “Identitetsanalyse”

©100 PLUS · SUITEX