ta

Trivselsanalyse

DKK 15.000 Årsabonnement

Trivsel opstår, når forventninger indfries. Med gennemførelsen af analysen får du etableret et åbent og accepteret grundlag for drøftelser og beslutninger omkring trivsel, kommunikation, effektivitet, kvalitet og samarbejde i virksomheden. Analysen omfatter 37 udsagn fordelt på 4 grupper. Udsagnene kan revideres.

SKU: 301

Produktbeskrivelse

Trivsel opstår, når forventninger indfries. Trivsels- eller organisationsanalysen anvendes, når ledergruppen ønsker at tage temperaturen på medarbejdernes trivsel samt danne sig et overblik over organisationens potentielle udviklingsområder. Med gennemførelsen af analysen får du etableret et åbent og accepteret grundlag for drøftelser og beslutninger omkring trivsel, kommunikation, effektivitet, kvalitet og samarbejde i virksomheden. Analysens konklusion kan efterfølgende behandles i en fælles workshop, hvor I sammen definerer og prioriterer indsatsområderne.

Processen:

 1. Køb analysen
 2. Lad de udvalgte respondenter (samtlige ledere og medarbejdere) gennemføre analysen
 3. Modtag vores rapport med handlingsplan. Du har nu et validt materiale som beslutningsgrundlag
 4. Opstil nye mål sammen med din ledergruppe og evt. medarbejderrepræsentanter
 5. Gennemfør en workshop hvor I udpeger indsatsområder og etablerer arbejdsgrupper
 6. Gentag analyserne med passende mellemrum for dermed at kunne vurdere indsatsernes effekt.
  Med et étårs abonnement vil du kunne gennemføre analyserne 2 gange med knap 12 måneders interval

Leveringsomfang:

 1. Analyse (spørgeskema) klar-til-brug
 2. Maildistributionssystem klar-til-brug
 3. Rapport med handlingsplan, grafer og tabeller
  • Handlingsplan, hvor indholdet er prioriteret efter vigtighed i Fokusområdet, Observationsområdet og Konsolideringsområdet. Dermed er handlingsplanen lige til at bruge af ledelsen i arbejdet med videreudvikling af virksomheden
  • Grafisk fremstilling af hver afdelings samt hele virksomhedens besvarelser
  • Tabel visende besvarelser med signifikant spredning
  • Rapporten leveres som PDF-fil

Yderligere information

Benchmarking

Ved køb af et flerårigt abonnement, er der mulighed for at kunne benchmarking.

Anmeldelser

There are no reviews yet.

Be the first to review “Trivselsanalyse”

©100 PLUS · SUITEX