Sådan kan revisoren skabe merværdi i rådgivningen

Hvad sker der, når revisor har afleveret regnskabet, og kommenteret nøgletallenes udvikling? Hvor ofte har du som revisor oplevet, at din kunde ikke har formået at forbedre de forhold, som du påpegede under regnskabsaflæggelsen sidste år? Kunden kan godt se det, ja han havde det sikkert på fornemmelsen i forvejen. Nøgletallene har jo en forhistorie, fra tidligere år. Men der er ikke sket ændringer. Måske pga. manglende viden om hvad årsagen er og vejledning i, hvordan tallene kan forbedres.

Et gammelt ordsprog siger “Hvis du går ad samme sti som du plejer, kommer du derhen hvor du plejer.” Hvordan får man sat gang i den udvikling, som er påkrævet for at ændre på forholdene, når den meget travle driftshverdag buldre derudad, og det i forvejen kniber at følge med? Har du nogen sinde haft lyst til at kunne hjælpe din kunde med at forbedre omsætning og indtjening?

Den mulighed har du nu. Ved at samarbejde med 100 PLUS omkring en 360° forretningsanalyse. Med den efterfølgende udviklingsproces opnår du:
– at give kunden en rådgivning ud over det forventede,
– at hjælpe kunden videre med de forbedringer, som regnskabet påpeger,
– at din kunde får en udviklingsplan, som er formet efter hans behov og økonomi,
– at kunden får et dynamisk og struktureret ledelsesværktøj, som giver både ham og dig en bedre indsigt i virksomhedens stærke og svage sider,
– at kunne hjælpe kunden med at allokere sine ressourcer mod målrettet forbedring af sin konkurrencestyrke,
– at differentiere dig i branchen.

Det vil ikke kræve en ekstra arbejdsbyrde fra revisors side. 100 PLUS gennemfører en 360° forretningsanalyse, som sætter fokus på de aktiviteter, der kan føre til en bedre forretning. Vi afholder lederseminar med kunden og udarbejder udviklingsplanen. Derefter sætter vi specialister på opgaven, og får afhjulpet kundens udfordringer. Jordnært, forståeligt og effektivt!

Jeg refererer til en rapport fra revisionskoncernen BDO, som konstaterer at danske små og mellemstore virksomheder står i økonomisk stampe. Der savnes åbenbart dynamik, nytænkning og fremdrift. Der skal en ekstern sparringpartner til, som kan åbne ledelsens øjne for an anden måde at gøre tingene på.

Skift adfærd og tankegang, og hjælp din kunde med at forbedre hans virksomheds konkurrencestyrke.

Einstein formulerede det således: ”Vi kan ikke løse vores problemer med den samme tankegang, som vi brugte til at skabe dem.

/Ole Buch, september 2016.

©100 PLUS · SUITEX