Udvikling af virksomhedens potentiale

En rapport fra revisionskoncernen BDO konstaterer, at danske små og mellemstore virksomheder står i økonomisk stampe. Der savnes åbenbart dynamik, nytænkning og fremdrift. Du ønsker sikkert vækst. Men ved du, hvor væksten skal komme fra?

Tænker du nogensinde på, hvordan du medvirker til at øge dine kunders konkurrencestyrke? Er du klar over, at det er det de forventer af dig? Rigtig mange virksomheder har formuleret en vision der fortæller, at man ønsker at være den foretrukne leverandør i deres branche. Men meget få virksomheder har et tankesæt og en adfærd, som fører dem mod netop det mål.

Udvikling af en virksomheds konkurrencestyrke bør ske via visionær planlægning og handling, som baserer sig på seriøs analyse af status og potentiale.

Gennem en 100 Plus  analyse, der dækker virksomheden 360° rundt, bliver hvert enkelt medlem af ledergruppen bevidstgjort omkring virksomhedens aktuelle konkurrencestyrke. Det uudnyttede  potentiale synliggøres. Dermed er der skabt basis for konsensus i ledergruppen om prioriteringen af nogle få fokusområder, samt om den indsats der skal til for at løfte områderne til niveauet over konkurrenterne.

Erfaringen siger os imidlertid, at selv de bedste intentioner om ”at gøre noget ved tingene”, taber i kampen med de daglige udfordringer, som konstant kræver opmærksomhed og handling. Derfor er det helt væsentligt for opnåelsen af succes, at ledergruppen allierer sig med en ekstern tovholder, som dels kan sikre, at processen holdes på sporet, dels kan yde sparring til ledergruppens medlemmer på det personlige plan.

En ekstern tovholder bringer nye vinkler og idéer på banen, og udfordrer ledergruppen på beslutninger og handlemønster. Einstein formulerede det således: ”Vi kan ikke løse vores problemer med den samme tankegang, som vi brugte til at skabte dem.”.

Skift adfærd og tankegang, og bliv for alvor din branches foretrukne leverandør.

/Ole Buch, juli 2016

©100 PLUS · SUITEX